Lyžiarsky klub TJ Belá – Dulice,
v spolupráci s lyžiarskym strediskom Jasenská dolina organizuje v rámci Oblastnej lyžiarskej ligy STRED III. kolo pretekov
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina - Kašová, www.jasenskadolina.sk


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ:Lyžiarsky klub TJ Belá - Dulice
Technické zabezpečenie: Lyžiarsky klub TJ Belá - Dulice
Termín: 24.2.2022, štvrtok, štart prvého pretekára o 17:00 hod.
Miesto: stredisko Jasenská dolina - Kašová
Nadmorská výška údolnej stanice - 540 m.n.m.
Nadmorská výška obratnej stanice - 610 m.n.m

Propozície na stiahnutie 


Prihlášky:

emailom na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., prihlášky posielajte vo xls.formáte (v priloženom súbore, rovnaký z predchádzajúcich kôl )
prípadná kontrola telefonicky 0944 644 522, Mgr. Ivana Buľovská, trénerka LK
Uzávierka prihlášok: najneskôr 21.2.2022 do 20:00
Žrebovanie čísel: manuálne, náhodným výberom
Výdaj štartovných čísel : 24.2.2022 v bufete Hrachovec ( vedľa lyžiarskej školy Fatra SKI, pri detských vlekoch – priestor CATERING-u ) od 15:00 hod.


Ubytovanie, stravovanie: 

 ubytovanie usporiadateľ neposkytuje,
 občerstvenie a stravovanie v priestoroch bufetu Hrachovec pri detských vlekoch


Ceny:

ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii


Upozornenie:

 pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
 usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas tréningov a pretekov.
 Z dôvodu kapacity dopravného zariadenia – vleku H 80 a prevádzky lyžiarskeho strediska je max. počet pretekárov stanovený na 120 osôb


Technické ustanovenia :

Predpis: preteká sa podľa platných pravidiel lyžovania a Súťažného poriadku ZSL na sezónu 2022.


Disciplína:

 obrovský slalom, 3. súťažné kolo


Kategórie:

Štartovné a cena lístku na vlek:
 štartovné - 5,- EUR/pretekár
 cena lístku - 8,- EUR/pretekár, resp. tréner
 max.počet trénerov za klub je 5
 záloha za lístok – 2,- EUR – prevzatie 24.2.2022 v bufete Hrachovec ( vedľa lyžiarskej školy Fatra SKI, pri detských vlekoch – priestor CATERING-u ) od 15:00 hod.
 POZOR: odovzdanie lístkov – po skončení pretekov v mieste prevzatia – všetky lístky odovzdať NARAZ, nie jednotlivo, záloha bude vrátená v plnej výške naraz podľa príjmového bloku

 

Časový harmonogram:

15:30 – 16:15 hod. prezentácia a rozjazdenie
16:15 – 16:45 hod. prehliadka trate (všetky kategórie)
17:00 štart kategórií v poradí :
 superbaby dievčatá - 2018/2015
 superbaby chlapci - 2018/2015
 mladšie predžiačky - 2014/2012
 mladší predžiaci - 2014/2012
 staršie predžiačky - 2011/2010
 starší predžiaci - 2011/2010
 mladšie žiačky - 2009/2008
 mladší žiaci - 2009/2008
 staršie žiačky - 2009/2008
 starší žiaci - 2009/2008
 juniori - 2005-2001

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov do 30 min. po dojazde posledného pretekára.

Protesty:

podľa pravidiel Súťažneho poriadku ZSL doložené vkladom 17,-Eur


Rôzne:

 prípadné odvolanie preteku Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom,
 za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur,
 pretek bude v režime OTP. Pri prezentácii je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o splnení podmienok OTP,
 prehlásenie o bezinfekčnosti a splnení podmienky OTP, ako aj súpisku klubu je potrebné mať vytlačenú, vyplnenú a podpísanú, nachystanú na odovzdanie pri registrácii
 prevádzka sedačkovej lanovky v stredisku je do 16:00 hod.