Lyžiarske preteky „Novobanský drozdík“


Lyžiarsky klub SKI TEAM Nová Baňa a lyžiarske stredisko SKI Centrum Drozdovo v spolupráci s mestom Nová Baňa organizuje lyžiarske preteky v obrovskom slalome „Novobanský drozdík“, ktoré sú zároveň 4.kolom Oblastnej lyžiarskej ligy STRED - FINÁLE
Dátum a miesto pretekov : 12.3.2022 /sobota/, SKI Centrum Drozdovo

 

Propozície na stiahnutie 


Prihlášky : e-mailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mobil 0907 830 779
Do prihlášky napísať priezvisko, meno, rok narodenia a klub (mesto)
info: 0907 830 779 Ing. Jaroslav Plachy, web : http://ski-team-drozdovo.webnode.sk
Uzávierka prihlášok: do 10.3.2022 do 20:00 hod
Zdravotné zabezpečenie: SKI Centrum Drozdovo
Ceny: ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii superbaby a predžiaci. V kategóriách žiaci, juniori a OPEN budú ocenení prví traja pretekári.
Preteká sa podľa platných ZSL a Súťažného poriadku na sezónu 2021/2022
Disciplína: obrovský slalom
Kategórie :
- Super baby chlapci, dievčatá ( 2014 a mladší )
- Mladšie predžiačky, predžiaci (2012,2013)
- Staršie predžiačky, predžiaci (2010,2011)
- Mladšie žiačky, žiaci (2008, 2009)
- Staršie žiačky, žiaci (2006,2007)
- juniorky , juniori (2001, 2005)
- OPEN ženy, muži (2000 a starší)
Štartovné: 5 € za pretekára + 8 € skipas (záloha skipas 2 €)
Program :
07:45-8:15 Prezentácia a výdaj štartových čísiel pri bufete
8:15 - 08:45 Prehliadka trate ( popri trati) a rozjazdenie
9:00 Štart pretekov obrovského slalomu podľa kategórií
Vyhlásenie výsledkov - 45 minút po skončení pretekov ( cca 12:30 )
Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo prihlásiť na preteky maximálne 120 účastníkov z kapacitných dôvodov. Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas pretekov. Zmeny časového rozpisu a programu pretekov sú vyhradené organizačnému výboru. Protesty je možné podať do 30 min po ukončení pretekov. Prípadné odvolanie pretekov vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom.
Pri strate štartovného čísla sa účtuje poplatok 20 €.
Preteky budú v režime OTP. Pri prezentácii je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o splnení podmienok OTP. Účastníci nad 18r pretekajú v režime OP. Prehlásenie o bezpríznakovosti účastníka a splnení podmienky OTP a OP ako aj súpisku klubu je potrebné mať vytlačenú, vyplnenú a podpísanú, nachystanú na odovzdanie pri registrácii.