1.  27.02.2023 Cigel - Nový termín
2. 10.02.2023 Krahule / Skalka
3. 15.02.2023 Jasenská dolina
4. 01.03.2023 Drozdovo