Zväz slovenského lyžovania v  spolupráci s lyžiarskym klubom Lyžiarsky oddiel LOPE ORGANIZUJE 1. kolo Oblastnej lyžiarskej ligy STRED

Termín:   27.02.2023
Miesto:   stredisko Cigeľ (Priedavky - Šabľová)
Propozície na stiahnutie