Oblastná lyžiarska liga ( OLL ) je dobrovoľným združením lyžiarskych klubov. Cieľom ligy je vytvoriť pre členov klubov združenia súťažné podmienky v oblasti lyžovania  pri minimalizácii nákladov a popri reprezentácii jednotlivca zároveň reprezentovať svoj klub.

V sezóne 2017/2018 OLL združuje nasledovné kluby: